V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
suiyanhehao
V2EX  ›  二手交易

出苹果智能背夹电池 A2384

 •  
 •   suiyanhehao · 171 天前 · 841 次点击
  这是一个创建于 171 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  21 年购入,一共没用几次,吃灰中。300 包邮。

  10 条回复    2022-10-14 10:43:33 +08:00
  suiyanhehao
      1
  suiyanhehao  
  OP
     171 天前 via iPhone
  图片发不出来,是正品,不是华强北特产
  11dad
      2
  11dad  
     171 天前
  200 排队
  ShinomiyaKaguya
      3
  ShinomiyaKaguya  
     171 天前 via iPhone
  怎么联系
  ruan2303
      4
  ruan2303  
     171 天前
  有意,加我联系:ZmlsZTIzMDM=
  msn1983aa
      5
  msn1983aa  
     171 天前
  300 可以,刚收了一个也是这个价,当无线充电板用
  15537601091
      6
  15537601091  
     171 天前 via iPhone
  260 有意
  lwldcr
      7
  lwldcr  
     171 天前
  不知道能增加多少续航?
  Juake
      8
  Juake  
     171 天前 via iPhone
  @lwldcr #7 同问
  shervy
      9
  shervy  
     170 天前
  最多一次半,不过楼主已经用了一年了,应该还能增加 80%-100%
  suiyanhehao
      10
  suiyanhehao  
  OP
     167 天前 via iPhone
  已出
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   1005 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 255ms · UTC 21:48 · PVG 05:48 · LAX 14:48 · JFK 17:48
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.