V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
kimwang
V2EX  ›  全球工单系统

有开心网的员工嘛?

 •  
 •   kimwang · 178 天前 · 2525 次点击
  这是一个创建于 178 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  以前不闻不问,心安理得总以为那些照片没啥价值,现在非常想拿回来,因为照片经过后期,是我自己非常满意的。最近发现无论怎么登录,密码肯定输入正确了也好,总是闪现“需要登录才能使用”之类的提示,然后又跳回登录界面,这是彻底黄了吗?我想进去拿照片,有办法吗?

  17 条回复    2021-06-10 17:02:23 +08:00
  jadec0der
      1
  jadec0der  
     178 天前
  笑死,你就是在这里问 “有开心网的用户嘛?”,都不一定有人回你
  batnss
      2
  batnss  
     178 天前
  kaixin001? 我是用户
  Mutoo
      3
  Mutoo  
     178 天前
  @jadec0der 别小看 V 站了,这里一堆骨灰级网民
  cairnechen
      4
  cairnechen  
     178 天前
  建议去 s1 问
  locoz
      5
  locoz  
     178 天前 via Android
  居然还能打得开,我还以为早就凉了
  lneoi
      6
  lneoi  
     178 天前
  居然还没凉 能访问
  ldcr99
      7
  ldcr99  
     178 天前
  我还想拿回 footbig 的数据呢。。。。
  sarices
      8
  sarices  
     178 天前
  密码错误,找回密码,提示帐号已停用
  shakoon
      9
  shakoon  
     178 天前
  我上个月还登录过,好几个以前常玩的小游戏,因为是基于 flash 的,现在已经用不了了。我比较可惜的是我在里面记录的足迹,全国几百个地点
  x86
      10
  x86  
     178 天前
  那时候偷菜真的流行到夸张啊
  7gugu
      11
  7gugu  
     177 天前 via iPhone
  开心网还没倒闭呢?
  julyclyde
      12
  julyclyde  
     177 天前
  问的是
  正品 kaixin001
  还是高仿
  kaixin.com
  dsn93
      13
  dsn93  
     177 天前
  @julyclyde 这高仿比正品看着还真
  rootx
      14
  rootx  
     177 天前
  互联网活化石:永硕 E 盘
  kimwang
      15
  kimwang  
  OP
     177 天前 via Android
  @julyclyde 问的 kaixin001 。

  @shakoon 现在还能登录吗?
  shakoon
      16
  shakoon  
     177 天前
  @kimwang #15 可以登啊
  raycool
      17
  raycool  
     176 天前
  @rootx 看到这个想起来当年在论坛下载破解软件的场景
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2229 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 05:24 · PVG 13:24 · LAX 21:24 · JFK 00:24
  ♥ Do have faith in what you're doing.