V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
看球啦 for iOS
zhuangdasheng
V2EX  ›  绿茵场

街访 世界杯影响你的性生活了吗? 神回复。

 •  
 •   zhuangdasheng · 2014-06-25 18:46:03 +08:00 · 4609 次点击
  这是一个创建于 2713 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  “没影响啊,世界杯不是有中场休息吗,15分钟挺长的了”。
  http://v.ifeng.com/vblog/others/2014006/043dfd9b-9811-4558-af75-7dce255ec9ca.shtml
  12 条回复    2014-06-26 00:01:02 +08:00
  xieranmaya
      1
  xieranmaya   2014-06-25 18:53:52 +08:00 via Android   ❤️ 1
  老婆跟我说,世界杯进了几个球,你就要在我这里进几个球…
  loading
      2
  loading   2014-06-25 18:54:27 +08:00 via Android   ❤️ 1
  “他不射,我不射”
  Mutoo
      3
  Mutoo   2014-06-25 20:33:03 +08:00
  @xieranmaya “你傻啊!进自家的门是别人得分啊”
  Henrybsbhp
      4
  Henrybsbhp   2014-06-25 20:49:01 +08:00
  美国女的看起来这方面好不少啊,视频里都说他们都没兴趣,哈哈。
  zhuangdasheng
      5
  zhuangdasheng   2014-06-25 20:56:36 +08:00
  @Mutoo 你也是神回复。
  yylzcom
      6
  yylzcom   2014-06-25 20:57:37 +08:00
  凤凰卫视好黑啊,打马赛克打哪儿去了,我操
  Love4Taylor
      7
  Love4Taylor   2014-06-25 21:00:57 +08:00
  去看看 神街坊-你是处男吗?
  你会看到一段基本是这样的对话“你交过几个女朋友”“二十几个吧”“推倒了几个”“一半一半吧”“为什么都推倒呢”“因为我爽啊,想打炮啊”

  看完直接笑喷,你感受感受
  kchum
      8
  kchum   2014-06-25 21:02:16 +08:00 via iPhone
  haishan
      9
  haishan   2014-06-25 21:06:46 +08:00
  佛山的
  xieranmaya
      10
  xieranmaya   2014-06-25 23:40:28 +08:00
  @Mutoo 神回复啊啊!!
  ChiangDi
      11
  ChiangDi   2014-06-25 23:48:23 +08:00
  那个打马赛克的太没节操了。。。
  Perry87
      12
  Perry87   2014-06-26 00:01:02 +08:00 via iPad
  马赛克原来是打在马身上的,要向日本厂商投诉!
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3890 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 08:53 · PVG 16:53 · LAX 00:53 · JFK 03:53
  ♥ Do have faith in what you're doing.