o140445 最近的时间轴更新
o140445

o140445

V2EX 第 201472 号会员,加入于 2016-11-15 17:07:55 +08:00
o140445 最近回复了
有个程序员,突然接了个外包,是做地府管理系统的
完成什么功能有什么奖励
然后再现实世界装逼,还有就是系统出 bug,要修复,还有就是把出问题的鬼怪抓回去,叫修数据
那你知道多少不读高中,大学的吗
关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2981 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 13ms · UTC 05:10 · PVG 13:10 · LAX 22:10 · JFK 01:10
♥ Do have faith in what you're doing.