V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  o140445  ›  全部回复第 1 页 / 共 2 页
回复总数  31
1  2  
有个程序员,突然接了个外包,是做地府管理系统的
完成什么功能有什么奖励
然后再现实世界装逼,还有就是系统出 bug,要修复,还有就是把出问题的鬼怪抓回去,叫修数据
那你知道多少不读高中,大学的吗
1  2  
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2702 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 12:57 · PVG 20:57 · LAX 04:57 · JFK 07:57
♥ Do have faith in what you're doing.