V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
lcy630409
V2EX  ›  全球工单系统

你们能 ping 通 119.29.29.29 么?

 •  
 •   lcy630409 · 89 天前 · 1677 次点击
  这是一个创建于 89 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  我武汉的 突然家里全部掉网
  发现是 119.29.29.29 dns 通不了
  公司的网 也 ping 不通

  阿里云服务器可以 ping 通......
  17 条回复    2023-11-30 17:58:58 +08:00
  titanium98118
      1
  titanium98118  
     89 天前
  PING 119.29.29.29 (119.29.29.29): 56 data bytes
  64 bytes from 119.29.29.29: seq=0 ttl=53 time=10.898 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: seq=1 ttl=53 time=10.525 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: seq=2 ttl=53 time=10.819 ms
  iomect
      2
  iomect  
     89 天前
  正在 Ping 119.29.29.29 具有 32 字节的数据:
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=17ms TTL=49
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=18ms TTL=49
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=18ms TTL=49
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=17ms TTL=49
  leroy20317
      3
  leroy20317  
     89 天前
  同武汉 119.29.29.29 的不行 119.28.28.28 可以
  OOKAMI
      4
  OOKAMI  
     89 天前
  $ ping 119.29.29.29
  PING 119.29.29.29 (119.29.29.29) 56(84) bytes of data.
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=1 ttl=51 time=8.19 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=2 ttl=51 time=7.95 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=3 ttl=51 time=7.82 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=4 ttl=51 time=8.37 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=5 ttl=51 time=8.37 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=6 ttl=51 time=8.95 ms
  ^C
  --- 119.29.29.29 ping statistics ---
  6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5005ms
  rtt min/avg/max/mdev = 7.817/8.274/8.948/0.363 ms
  Moyyyyyyyyyyye
      5
  Moyyyyyyyyyyye  
     89 天前
  正在 Ping 119.29.29.29 具有 32 字节的数据:
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=51
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=51
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=51
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=51

  119.29.29.29 的 Ping 统计信息:
  数据包: 已发送 = 4 ,已接收 = 4 ,丢失 = 0 (0% 丢失),
  往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
  最短 = 11ms ,最长 = 12ms ,平均 = 11ms
  QlanQ
      6
  QlanQ  
     89 天前
  ❯ ping 119.29.29.29
  PING 119.29.29.29 (119.29.29.29): 56 data bytes
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.234 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.265 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.287 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.288 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.253 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.233 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.300 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.265 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.293 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.267 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.267 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.253 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.263 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.278 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.255 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.239 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.258 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.262 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.311 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.281 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.269 ms
  ^C
  --- 119.29.29.29 ping statistics ---
  21 packets transmitted, 21 packets received, 0.0% packet loss
  round-trip min/avg/max/stddev = 0.233/0.268/0.311/0.020 ms
  Rnreck
      7
  Rnreck  
     89 天前
  PING 119.29.29.29

  正在 Ping 119.29.29.29 具有 32 字节的数据:
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=18ms TTL=49
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=17ms TTL=49
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=18ms TTL=49
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=17ms TTL=49

  119.29.29.29 的 Ping 统计信息:
  数据包: 已发送 = 4 ,已接收 = 4 ,丢失 = 0 (0% 丢失),
  往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
  最短 = 17ms ,最长 = 18ms ,平均 = 17ms
  x86
      8
  x86  
     89 天前
  ~ ping 119.29.29.29 -t 5
  PING 119.29.29.29 (119.29.29.29): 56 data bytes
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=0 ttl=50 time=12.618 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=1 ttl=50 time=14.540 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=2 ttl=50 time=14.021 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=3 ttl=50 time=12.598 ms
  64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=4 ttl=50 time=10.757 ms
  hertzry
      9
  hertzry  
     89 天前
  江苏联通

  正在 Ping 119.29.29.29 具有 32 字节的数据:
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=19ms TTL=53
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=19ms TTL=53
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=18ms TTL=53
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=17ms TTL=53

  119.29.29.29 的 Ping 统计信息:
  数据包: 已发送 = 4 ,已接收 = 4 ,丢失 = 0 (0% 丢失),
  往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
  最短 = 17ms ,最长 = 19ms ,平均 = 18ms
  linnsh
      10
  linnsh  
     89 天前
  正在 Ping 119.29.29.29 具有 32 字节的数据:
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=53
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=34ms TTL=53
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=53
  来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=53
  lcy630409
      11
  lcy630409  
  OP
     89 天前
  2023-11-29 17:07:27 还是不行,已经换 223.5.5.5 了
  EyebrowsWhite
      13
  EyebrowsWhite  
     89 天前
  还真是,武汉电信,ping 不通,还好同时设置了几个上游
  HandSonic
      14
  HandSonic  
     88 天前

  武汉是真垃圾,全国就武汉不通
  Rnreck
      15
  Rnreck  
     88 天前
  @HandSonic #14 实惨
  kincaid
      16
  kincaid  
     88 天前
  @lcy630409 已经在联系运营商处理中了
  johnjiang85
      17
  johnjiang85  
     88 天前
  11.30 已经找有关部门解封完成
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3349 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 12:09 · PVG 20:09 · LAX 04:09 · JFK 07:09
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.