V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
shuanglinzui
V2EX  ›  生活

消费贷问题

 •  
 •   shuanglinzui · 328 天前 · 2770 次点击
  这是一个创建于 328 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  求问北京这边,哪家银行的个人消费贷利率最低?

  17 条回复    2023-08-31 08:55:18 +08:00
  GoldenJet
      1
  GoldenJet  
     328 天前
  招行闪电贷?
  elechi
      2
  elechi  
     328 天前
  这种东西能不借就不要借
  lisxour
      3
  lisxour  
     328 天前
  @GoldenJet 他这个应该是最低的,但好像不是人人都能这么低吧,我也是听别人说过
  runinhard
      4
  runinhard  
     328 天前 via iPhone
  如果有客户经理,可以问他们拿利率优惠卷
  shinygang
      5
  shinygang  
     328 天前
  肯定是 4 大行的消费贷最低啊。
  xinshoushanglu
      6
  xinshoushanglu  
     328 天前
  最低的 2.98 ,3.25 都有。不过有一些条件
  dxk611
      7
  dxk611  
     328 天前
  4 大行的都挺低的
  Magician
      8
  Magician  
     328 天前
  能不用就不用
  xiaoleis
      9
  xiaoleis  
     327 天前
  招行能做到 3.2 的先息后本, 应个急还是不错的。
  shuanglinzui
      10
  shuanglinzui  
  OP
     327 天前
  @xiaoleis 求问客户经理微信(抱拳
  我找了个招行的给了优惠券,是 3.4
  shuanglinzui
      11
  shuanglinzui  
  OP
     327 天前
  @xinshoushanglu 大佬细说?
  amwyyyy
      12
  amwyyyy  
     327 天前
  我中行 3.9%,20 万额度,不过最长才一年
  SHOOT
      13
  SHOOT  
     327 天前
  招行是比较低。就是不能提前还。提前还要违约金就很烦
  ericFork
      14
  ericFork  
     327 天前
  工行神仙卡?
  muchun
      15
  muchun  
     326 天前
  @GoldenJet 招行给我的利率年化 3.4 ,确实是最低了
  PerFectTime
      16
  PerFectTime  
     326 天前
  工行的超惠白金卡,申请工银融 e 借利率打折,好像是 3.7%
  GoldenJet
      17
  GoldenJet  
     325 天前
  @muchun 年初的时候,招行给了我 3.2 ,果断借了 30 个出来
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1316 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 17:26 · PVG 01:26 · LAX 10:26 · JFK 13:26
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.