V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
StepfenShawn
V2EX  ›  分享创造

回忆一下我开发的粤语编程语言

 •  
 •   StepfenShawn ·
  Stepfen-Shawn · 364 天前 via Android · 1391 次点击
  这是一个创建于 364 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最近在深圳都不怎么讲粤语了,上次讲白话还是去 hk 的时候,在广州除了和家人交流之外也越来越少说了。。。

  做人点可以忘本㖞?

  这时突然想起我高中时候好像开发了个粤语编程语言,几年前还发过 v 站,下面就摆上我高中时候开发的粤语编程语言吧:

  https://github.com/StepfenShawn/Cantonese

  高中时候代码写得太烂了,最近重构了一下部分语句能支持 llvm 了。。。

  希望粤语不会就此死在记忆里了,更希望可以 make Cantonese great again!

  5 条回复    2023-06-27 15:45:07 +08:00
  rabbit
      1
  rabbit  
     364 天前
  粤语是个好东西
  我也很少说了 生疏了很多 主要是没有环境了
  现在新一代的小孩 也基本都不说粤语了 很害怕这门语言会消失
  vitovan
      2
  vitovan  
     364 天前
  咁犀利,讓我睇下先。

  https://cantonese-community.github.io/pages/Docs.html

  點解呢個頁面中嘅網址連結到 gitee 而唔係 github 呢?
  melovto
      3
  melovto  
     364 天前 via iPhone   ❤️ 1
  保留粤语文化真的很好

  顺便给我的三体编程语言歪楼打个广告

  https://github.com/rustq/3body-lang
  NoOneNoBody
      4
  NoOneNoBody  
     364 天前   ❤️ 1
  多嘀线下生活吧
  另外,孩子不肯说粤语,只说普通话和英语就直接闹佢,至少要令佢明白:语言交流以对方为本位,不是以自己为本位,优先以对方能顺利沟通的语言,除了特殊场合才使用特定语言,例如表姿态
  StepfenShawn
      5
  StepfenShawn  
  OP
     364 天前 via Android
  @vitovan 有段時間 github 國內上唔到所以用咗 gitee
  (個官網都好耐未更新喇)
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   4709 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 43ms · UTC 09:57 · PVG 17:57 · LAX 02:57 · JFK 05:57
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.