V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
gaooo
V2EX  ›  OpenAI

v 友们, chatgpt4.0 的 api 有人出吗?收一个

 •  
 •   gaooo · 140 天前 via Android · 929 次点击
  这是一个创建于 140 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  加微信报价合适就收,微信:sj20130713

  10 条回复    2023-05-17 11:34:46 +08:00
  Dragonsss
      1
  Dragonsss  
     140 天前
  8k 速率的要吗,邮箱不出,转移组织给你
  zhizhong
      2
  zhizhong  
     140 天前
  我有,怎么收。多少钱?
  gaooo
      3
  gaooo  
  OP
     139 天前 via Android
  @zhizhong 你出多少,价格合适就收
  ecric
      4
  ecric  
     139 天前
  同出,楼上优先
  ecric
      5
  ecric  
     138 天前 via iPhone
  @Dragonsss 我收,可以转组织给我

  @zhizhong vx:tattoo-q
  ecric
      6
  ecric  
     138 天前 via iPhone
  @Dragonsss 我收,可以转组织给我
  @zhizhong vx:tattoo-q
  zhizhong
      7
  zhizhong  
     137 天前
  @gaooo 你微信多少,我加你
  gaooo
      8
  gaooo  
  OP
     137 天前 via Android
  不收了,怎么删帖?
  hubahuba
      9
  hubahuba  
     132 天前
  我继续收一个 https://t.me/w258765
  hubahuba
      10
  hubahuba  
     132 天前
  微信同上 /
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   5231 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 88ms · UTC 08:49 · PVG 16:49 · LAX 01:49 · JFK 04:49
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.