V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
a11214214
V2EX  ›  二手交易

迫于最近要买家电,收点狗东购物卡

 •  
 •   a11214214 · 226 天前 · 961 次点击
  这是一个创建于 226 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  如题

  • 收点狗东购物卡 vx:RWcyNzgyMzk5Mzc=
  • 想收个 5k 左右
  13 条回复    2022-01-02 21:17:53 +08:00
  sugz
      1
  sugz  
     226 天前
  同收,不过都是按照什么价格收呀
  a11214214
      2
  a11214214  
  OP
     226 天前
  @sugz #1 以前一直是 95 96 收
  kadingshushi
      3
  kadingshushi  
     226 天前
  同收
  wzq001
      4
  wzq001  
     226 天前
  代下单是否可行?
  wzq001
      5
  wzq001  
     226 天前
  有 6K 余额,只不过绑定账户了
  a11214214
      6
  a11214214  
  OP
     226 天前
  @wzq001 #4 代下单咋收费丫
  iislong
      7
  iislong  
     226 天前 via Android
  @wzq001 同好奇
  adrainyang
      8
  adrainyang  
     226 天前 via iPhone
  有 300 ,97 出
  wzq001
      9
  wzq001  
     226 天前
  @a11214214 95 折
  a11214214
      10
  a11214214  
  OP
     226 天前
  @wzq001 #9 嗨 买家电主要怕售后...
  wzq001
      11
  wzq001  
     226 天前
  的确有点麻烦,之前买家电,充了 5W ,剩了 6k
  @a11214214
  lauc020
      12
  lauc020  
     222 天前
  部分线下渠道比线上实惠多了
  sunlight1345
      13
  sunlight1345  
     221 天前 via Android
  @lauc020 比如说
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4318 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 08:38 · PVG 16:38 · LAX 01:38 · JFK 04:38
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.