V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
gtchan13579
V2EX  ›  二手交易

出点闲置 cpu 机箱 电源

 •  1
   
 •   gtchan13579 · 240 天前 · 653 次点击
  这是一个创建于 240 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  cpu 奔腾 g4560T 300 到付
  蜗牛星际 C 款机箱+台达 80plus 1U 电源 100 到付
  7 条回复    2021-12-14 15:15:21 +08:00
  slwl
      1
  slwl  
     240 天前 via iPhone
  机箱链接?
  mrchi
      2
  mrchi  
     240 天前
  机箱能放 matx 主板吗
  customsshen
      3
  customsshen  
     240 天前 via Android
  cpu 给个链接
  gtchan13579
      4
  gtchan13579  
  OP
     240 天前
  @customsshen 88€YACkXAkFE2u€ https://m.tb.cn/h.f7sf3EW 我在闲鱼发布了 [Intel/英特尔 g4560t 奔腾双核低功耗 适合软路由]
  私聊我改下价
  gtchan13579
      5
  gtchan13579  
  OP
     240 天前
  @slwl 89€omBrXAkEQW5€ https://m.tb.cn/h.fiKTtmn 我在闲鱼发布了 [蜗牛星际 c 款机箱,带 pci 口,背板,台达后配电源 300 瓦。成]
  gtchan13579
      6
  gtchan13579  
  OP
     240 天前
  @mrchi 只能放 17*17itx
  customsshen
      7
  customsshen  
     240 天前 via Android
  @gtchan13579 私聊你了,好像被人截胡了哈哈
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4187 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 09:07 · PVG 17:07 · LAX 02:07 · JFK 05:07
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.