V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
shizukupr
V2EX  ›  Apple

不懂就问,昌硕和 AirPods 是什么关系

 •  
 •   shizukupr · 41 天前 via iPhone · 1686 次点击
  这是一个创建于 41 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  最近把 AirPods Pro 送修返厂了,顺手利用查找网络追踪了一下 AirPods 的动向,发现 AirPods 到了上海昌硕的工厂,但是从网络上的信息 app 应该是由歌尔和立讯代工的,就想知道是个什么情况

  ![60C10FA9-986D-4265-9585-6790D28357F4.jpeg]( https://s2.loli.net/2021/12/08/bGtyoAXcN19eMST.jpg)
  10 条回复    2021-12-08 14:37:48 +08:00
  kop1989
      1
  kop1989  
     41 天前   ❤️ 21
  你去看病一定会去你出生的医院么?
  yjs778
      2
  yjs778  
     41 天前
  @kop1989 大叔太凶残了
  kevin0201
      3
  kevin0201  
     41 天前
  1 楼的回复😂
  eason1874
      4
  eason1874  
     41 天前
  说明上海昌硕也代工 AirPods ,情况就是这么个情况
  deplivesb
      5
  deplivesb  
     41 天前
  自古一楼出神人
  shizukupr
      6
  shizukupr  
  OP
     41 天前 via iPhone
  @kop1989 可以的,虽然我只是怀疑昌硕有没有对应的产线
  Kaiv2
      7
  Kaiv2  
     41 天前 via iPhone
  不放心打电话客服问下
  Logtous
      8
  Logtous  
     41 天前
  昌硕就是和硕联合 占了苹果很大的生产线 刚好知道一点
  watcher
      9
  watcher  
     41 天前
  带硕的一般都跟华硕有点关系 华硕和立讯这俩有啥 py
  christin
      10
  christin  
     41 天前 via iPhone
  @shizukupr #6 返厂维修也不需要上生产线啊,有能修的师傅就行。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4001 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 01:39 · PVG 09:39 · LAX 17:39 · JFK 20:39
  ♥ Do have faith in what you're doing.