V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
demonking
V2EX  ›  二手交易

迫于想用 mbp 收一台 13 寸的 预算 5k 左右

 •  
 •   demonking · 2021-05-18 16:55:09 +08:00 · 738 次点击
  这是一个创建于 414 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  11 条回复    2021-05-21 15:35:08 +08:00
  lch8607
      1
  lch8607  
     2021-05-18 17:28:04 +08:00
  MBP2018 4USBC 512Gssd
  7000
  catvoo
      2
  catvoo  
     2021-05-18 20:10:17 +08:00
  mbp 2017 8+256
  4500
  xuj
      3
  xuj  
     2021-05-18 20:28:57 +08:00
  mbp 2017 16+512 7500
  driverever
      4
  driverever  
     2021-05-18 23:24:25 +08:00
  mbp 2016 8+256 touchbar 4 雷电三
  4700 元
  lmjqaq
      5
  lmjqaq  
     2021-05-19 08:29:31 +08:00 via iPhone
  MacBook Pro 2017 8+512 4600
  demonking
      6
  demonking  
  OP
     2021-05-19 08:32:11 +08:00
  @lmjqaq 联系方式
  specialperson
      7
  specialperson  
     2021-05-19 09:45:27 +08:00
  加点钱上 18 以上,8 代 i5 四核八线程。17 款 7 代 i5 双核四线程。性能差的不是一点点。
  omenShaw
      8
  omenShaw  
     2021-05-19 10:48:55 +08:00
  (借楼广告)
  MBPR 2013 8+256
  伊拉克成色
  1200 RMB
  zzx0403
      9
  zzx0403  
     2021-05-19 14:11:42 +08:00
  2018 mbp 13-inch
  16g+256g 4usbc
  touchbar 触控无反应
  5.5k
  lmjqaq
      10
  lmjqaq  
     2021-05-19 23:59:44 +08:00 via iPhone
  @demonking MTc3Mzg3NTEyMDU=
  demonking
      11
  demonking  
  OP
     2021-05-21 15:35:08 +08:00
  想收个 18 款的
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3675 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 05:34 · PVG 13:34 · LAX 22:34 · JFK 01:34
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.