V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
kingran945
V2EX  ›  二手交易

迫于手机储存爆满,拟收 XS Max 256G,出 11 128G

 •  
 •   kingran945 · 2021-05-01 21:35:20 +08:00 via iPhone · 806 次点击
  这是一个创建于 688 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  11 条回复    2021-05-04 10:18:06 +08:00
  kingran945
      1
  kingran945  
  OP
     2021-05-01 22:05:52 +08:00 via iPhone
  各位老板可以下面报价
  huguotai
      2
  huguotai  
     2021-05-01 22:16:45 +08:00 via iPhone
  3640 改双卡 512g
  kingran945
      3
  kingran945  
  OP
     2021-05-01 22:33:03 +08:00 via iPhone
  @huguotai 嗯?双卡?不是都是双卡么?
  llvb26
      4
  llvb26  
     2021-05-01 22:41:10 +08:00 via iPhone
  128G 捉襟见肘 真的是
  lq9527
      5
  lq9527  
     2021-05-02 11:38:47 +08:00 via iPhone
  手机多少钱出
  lq9527
      6
  lq9527  
     2021-05-02 11:51:03 +08:00 via iPhone
  想要
  maozai
      7
  maozai  
     2021-05-02 17:39:16 +08:00 via iPhone
  金色港版 xs max 256g 。女友买来自用,买来就贴膜带套了,发票盒子都留着。报价 3700,魔都 2&7 号线可面交
  v2eax527
      8
  v2eax527  
     2021-05-02 22:38:45 +08:00 via iPhone
  ATT 官解中 512G
  roufan1024
      9
  roufan1024  
     2021-05-03 14:13:15 +08:00
  美版无锁 XS Max 256G 电池 90,成色很好,无磕碰,准备出,联系方式可以看我的其他帖子
  Tongwin
      10
  Tongwin  
     2021-05-03 18:30:05 +08:00 via iPhone
  楼主的 11 手机橙色如何还不清楚,还是楼主来报价吧
  zxxufo008
      11
  zxxufo008  
     2021-05-04 10:18:06 +08:00
  @kingran945 美版不是
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   1123 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 45ms · UTC 18:56 · PVG 02:56 · LAX 11:56 · JFK 14:56
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.