V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
YYDjiangliu
V2EX  ›  二手交易

破与不破, 975 出 2500 京东卡。走海鲜市场。

 •  
 •   YYDjiangliu · 2021-04-11 09:35:26 +08:00 · 824 次点击
  这是一个创建于 596 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  如题。

  第 1 条附言  ·  2021-04-11 13:01:03 +08:00
  已出结贴
  8 条回复    2021-04-11 23:11:39 +08:00
  moon7wimd
      1
  moon7wimd  
     2021-04-11 09:41:51 +08:00 via iPhone
  借楼,47 出 50 元话费,楼主优先。
  YYDjiangliu
      2
  YYDjiangliu  
  OP
     2021-04-11 09:45:58 +08:00
  @moon7wimd 这不冲突,有啥优先不优先的。
  leon7777
      3
  leon7777  
     2021-04-11 09:53:57 +08:00 via Android
  楼主留个联系方式
  YYDjiangliu
      4
  YYDjiangliu  
  OP
     2021-04-11 09:55:35 +08:00
  @leon7777 REFXTjFORw== 绿色
  KinCC
      5
  KinCC  
     2021-04-11 12:39:06 +08:00
  还有吗 @YYDjiangliu
  YYDjiangliu
      6
  YYDjiangliu  
  OP
     2021-04-11 13:00:54 +08:00
  @KinCC 已出
  sanchez0623
      7
  sanchez0623  
     2021-04-11 13:11:52 +08:00 via Android
  @moon7wimd 还有吗
  JimmyG
      8
  JimmyG  
     2021-04-11 23:11:39 +08:00 via Android
  收京东卡 empndW1w
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4367 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 01:34 · PVG 09:34 · LAX 17:34 · JFK 20:34
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.