V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
new_bee
V2EX  ›  二手交易

出京东车厘子

 •  
 •   new_bee · 2021-01-09 11:11:24 +08:00 · 747 次点击
  这是一个创建于 687 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  车厘子 2.5kg 140

  微信:bmV3YmVlZm9yZXZlcg==
  13 条回复    2021-01-09 16:15:32 +08:00
  SiuRayyy
      1
  SiuRayyy  
     2021-01-09 11:13:27 +08:00
  140 同出
  wx:NzYwODExNjU5
  langsansan
      2
  langsansan  
     2021-01-09 11:15:13 +08:00
  加你了
  SiuRayyy
      3
  SiuRayyy  
     2021-01-09 11:25:34 +08:00
  @nopysiu 已经出 3q
  new_bee
      4
  new_bee  
  OP
     2021-01-09 11:27:15 +08:00
  已出,结贴
  ZYX0819
      5
  ZYX0819  
     2021-01-09 11:32:59 +08:00
  还有没有出的啊。收一个
  enl4MTk5MzgxOQ==
  guojiaxiang
      6
  guojiaxiang  
     2021-01-09 12:33:02 +08:00 via iPhone
  车厘子没货,你们有买到吗
  slzcz
      7
  slzcz  
     2021-01-09 12:40:19 +08:00
  140 同出车厘子借楼。vx 备注一下哈。
  https://imgchr.com/i/sMNBj0
  bienyur
      8
  bienyur  
     2021-01-09 13:13:59 +08:00
  搭车 140 出车厘子 Ymllbnl1cg==
  QBS
      9
  QBS  
     2021-01-09 13:40:35 +08:00
  老哥们怎么出啊,闲鱼还是直接微信先款后货啊
  slzcz
      10
  slzcz  
     2021-01-09 14:45:13 +08:00
  @slzcz 车厘子已出。
  bienyur
      11
  bienyur  
     2021-01-09 14:56:47 +08:00
  车厘子已出
  stevenhan
      12
  stevenhan  
     2021-01-09 14:59:54 +08:00
  这么多人不爱吃车厘子?我以为是个人人都爱的水果。。
  zeocax
      13
  zeocax  
     2021-01-09 16:15:32 +08:00 via Android
  可惜现在没货,不然自己吃了(我记得 7 号还有来着),140 同出,微信同 V2EX 用户名
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4528 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 102ms · UTC 01:58 · PVG 09:58 · LAX 17:58 · JFK 20:58
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.