V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
lostexile
V2EX  ›  二手交易

出 88VIP 带的优酷会员,暂定 35

 •  
 •   lostexile · 2020-12-09 13:16:17 +08:00 · 331 次点击
  这是一个创建于 574 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  另外再推广一下我的小破站

  http://kami.tcxxx.com/

  最近京东价格又降下来了,有需要的亲自己走一波

  第 1 条附言  ·  2020-12-09 13:59:20 +08:00
  优酷已出。
  9 条回复    2020-12-10 07:27:25 +08:00
  nipvc
      1
  nipvc  
     2020-12-09 13:29:46 +08:00 via iPhone
  我要了,tg 同 id
  lostexile
      2
  lostexile  
  OP
     2020-12-09 13:33:54 +08:00
  @nipvc 我没有 TG,加绿色聊天软件吧。

  WeChat:TG9zdGV4aWxl ( base64 )
  chaoxn
      3
  chaoxn  
     2020-12-09 13:47:45 +08:00
  借楼同出 优酷 饿了么 网易, 还有 330 多天。
  yantl
      4
  yantl  
     2020-12-09 15:58:20 +08:00
  借楼同出 优酷 2 年 65
  WeChat:eWFuMjIwNzk2MzYzMQ==
  wojiaoo
      5
  wojiaoo  
     2020-12-09 19:07:21 +08:00 via iPhone
  借楼同处,今天新开的。我其他主题有联系方式
  AndyVerne
      6
  AndyVerne  
     2020-12-09 19:13:39 +08:00 via iPhone
  @wojiaoo 主题屏蔽了
  wojiaoo
      7
  wojiaoo  
     2020-12-09 19:17:48 +08:00
  @AndyVerne b3dlbnNpZA== (微信,base64 )
  huhuhushan
      8
  huhuhushan  
     2020-12-09 21:58:16 +08:00
  为啥不支持操作系统非英文的访问?
  lostexile
      9
  lostexile  
  OP
     2020-12-10 07:27:25 +08:00 via Android
  @huhuhushan 记忆力这么好的吗?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1352 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 23:27 · PVG 07:27 · LAX 16:27 · JFK 19:27
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.