V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
lostexile
V2EX  ›  二手交易

迫于领导安排,北京出电冰箱一台

 •  
 •   lostexile · 2020-10-13 14:13:32 +08:00 · 622 次点击
  这是一个创建于 631 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  关系不错的领导,在健身房抽奖中了一台电冰箱。 自己实在是用不到了,出给有缘人,北京通州地区自取,明盘 300 。

  图片见图床: https://imgchr.com/i/0fhmmq 支持闲鱼交易。

  第 1 条附言  ·  2020-10-13 15:38:03 +08:00
  康佳 BCD-192mt
  192L 三开门冰箱
  第 2 条附言  ·  2020-10-13 16:25:12 +08:00
  闲鱼代码:€486mchoBWGM€
  闲鱼链接: https://m.tb.cn/h.4blpEK5
  WeChat:TG9zdGV4aWxl
  6 条回复    2020-10-14 00:40:02 +08:00
  m3dull
      1
  m3dull  
     2020-10-13 14:49:30 +08:00
  有具体型号么?
  lostexile
      2
  lostexile  
  OP
     2020-10-13 15:38:31 +08:00
  @m3dull
  康佳 BCD-192mt
  192L 三开门冰箱
  kingpower
      3
  kingpower  
     2020-10-13 15:43:25 +08:00 via Android
  地址在哪,给个闲鱼链接
  wusheng0
      4
  wusheng0  
     2020-10-13 22:36:41 +08:00 via Android
  这么便宜吗,京东得 800 多了
  Piplup
      5
  Piplup  
     2020-10-13 23:47:26 +08:00 via iPhone
  刚买了个同款 虽然我不在北京
  bzshow1
      6
  bzshow1  
     2020-10-14 00:40:02 +08:00 via iPhone
  运费快 200 了,加上时间成本
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1182 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 22:43 · PVG 06:43 · LAX 15:43 · JFK 18:43
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.