V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
bricle
V2EX  ›  二手交易

迫于考研 收 iPad 2019 32g

 •  
 •   bricle · 2020-10-07 17:00:42 +08:00 via Android · 585 次点击
  这是一个创建于 1292 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  带笔最好 不带也行
  9 条回复    2020-10-08 19:42:44 +08:00
  shuanghan
      1
  shuanghan  
     2020-10-07 23:12:10 +08:00
  128g 要吗?要的话带价
  urhosts
      2
  urhosts  
     2020-10-08 07:04:39 +08:00 via Android
  有个扩容的 128G,iPadPro9.7,可以用笔,去年考研用的,32G 根本不够用才去扩容的,要的话报价
  lyboy0414
      3
  lyboy0414  
     2020-10-08 08:37:09 +08:00 via iPhone
  ipad2018 带一代笔
  lyboy0414
      4
  lyboy0414  
     2020-10-08 08:37:32 +08:00 via iPhone
  @lyboy0414 128g,很新
  evanzing
      5
  evanzing  
     2020-10-08 10:53:58 +08:00
  都不明盘,说啥呢
  fengjianzhi
      6
  fengjianzhi  
     2020-10-08 17:28:20 +08:00 via Android
  三楼打算多少出?
  fengjianzhi
      7
  fengjianzhi  
     2020-10-08 17:28:45 +08:00 via Android
  @lyboy0414 请问多少出?
  lyboy0414
      8
  lyboy0414  
     2020-10-08 19:39:29 +08:00 via iPhone
  lyboy0414
      9
  lyboy0414  
     2020-10-08 19:42:44 +08:00 via iPhone
  @lyboy0414 绿色软件:a291amlleHM=
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2685 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 10:38 · PVG 18:38 · LAX 03:38 · JFK 06:38
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.