V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
c0c0c0
V2EX  ›  二手交易

出售两台电脑 MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014)和 dell 5488

 •  
 •   c0c0c0 · 2020-09-09 17:23:52 +08:00 · 438 次点击
  这是一个创建于 704 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014)
  i7 4 代 16g 512g 固态 4100
  dell 5488
  i5 8 代 16G 256+500G 全固态 3200
  顺丰到付
  绿色:c3VwZXJfYTQwMw==
  2 条回复    2020-09-17 11:59:17 +08:00
  c0c0c0
      1
  c0c0c0  
  OP
     2020-09-10 10:45:13 +08:00
  MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014)的信息是
  'c. [email protected]
  ,xNMM. ---------------------------
  .OMMMMo OS: macOS Catalina 10.15.6 19G2021 x86_64
  OMMM0, Host: MacBookPro11,2
  .;loddo:' loolloddol;. Kernel: 19.6.0
  cKMMMMMMMMMMNWMMMMMMMMMM0: Uptime: 2 hours, 2 mins
  .KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWd. Packages: 51 (brew)
  XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX. Shell: zsh 5.7.1
  ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM: Resolution: [email protected]
  :MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM: DE: Aqua
  .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX. WM: Quartz Compositor
  kMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWd. WM Theme: Blue (Dark)
  .XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMk Terminal: iTerm2
  .XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK. Terminal Font: Monaco 12
  kMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd CPU: Intel i7-4750HQ (8) @ 2.00GHz
  ;KMMMMMMMWXXWMMMMMMMk. GPU: Intel Iris Pro
  .cooc,. .,coo:. Memory: 9217MiB / 16384MiB

  CPU 和型号貌似对不上 笔记本在依风本本买的用了两个月
  c0c0c0
      2
  c0c0c0  
  OP
     2020-09-17 11:59:17 +08:00
  降价了 MacBook Pro3500
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2351 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 10:33 · PVG 18:33 · LAX 03:33 · JFK 06:33
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.