V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
sjtiande
V2EX  ›  二手交易

收一个便宜的青轴的键盘,唯一的要求是需要兼容 mac 和 win

 •  
 •   sjtiande · 2020-09-06 15:26:53 +08:00 · 369 次点击
  这是一个创建于 873 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  RT,有大佬出吗
  6 条回复    2020-09-07 16:17:51 +08:00
  deepout
      1
  deepout  
     2020-09-06 15:58:24 +08:00
  我有一个二手的青轴 Filco 闲置想出。

  https://tvax4.sinaimg.cn//69cb8755ly1gigzk5fg60j21ee0dqwh8.jpg
  2015-05-07,购入价格 1279,想 700 包邮出掉。

  https://tva3.sinaimg.cn//69cb8755ly1gigzjzg7r6j21uo18gkjm.jpg
  键盘一切正常,纯粹是闲置。
  deepout
      2
  deepout  
     2020-09-06 15:59:40 +08:00
  呃,图有问题我重新编辑一条

  我有一个二手的青轴 Filco 闲置想出。

  https://tvax1.sinaimg.cn/large/69cb8755ly1gigzk5fg60j21ee0dqwh8.jpg
  2015-05-07,购入价格 1279,想 700 包邮出掉。

  https://tva4.sinaimg.cn/large/69cb8755ly1gigzjzg7r6j21uo18gkjm.jpg
  键盘一切正常,纯粹是闲置。
  SunPng
      3
  SunPng  
     2020-09-06 23:30:13 +08:00 via iPhone
  keychron k1 要么
  preach
      4
  preach  
     2020-09-07 10:15:36 +08:00
  https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.3937278aEFnRPe&id=620028463688&ns=1&abbucket=7
  台产 tab60 61 键 骨折价 450,全套都在 手感一流,大键一流 wx:neovim
  lyboy0414
      5
  lyboy0414  
     2020-09-07 13:49:13 +08:00 via iPhone
  @preach 什么轴
  preach
      6
  preach  
     2020-09-07 16:17:51 +08:00
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   535 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 44ms · UTC 23:56 · PVG 07:56 · LAX 15:56 · JFK 18:56
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.