V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
saving
V2EX  ›  二手交易

迫于穷,收点话费,有话费车吗

 •  
 •   saving · 2020-06-07 11:41:06 +08:00 · 769 次点击
  这是一个创建于 1214 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  收 500 块钱左右话费

  9 条回复    2020-06-07 20:18:18 +08:00
  zhouzhou3314
      1
  zhouzhou3314  
     2020-06-07 12:09:22 +08:00 via iPhone
  95 折 300
  ericbize
      2
  ericbize  
     2020-06-07 12:11:58 +08:00 via iPhone
  @zhouzhou3314 怎么联系
  zhouzhou3314
      3
  zhouzhou3314  
     2020-06-07 12:36:20 +08:00 via iPhone
  @ericbize 你 tg 或 v 多少 我加你
  saving
      4
  saving  
  OP
     2020-06-07 14:38:12 +08:00
  加我 WX:zw13310814949
  nyqsky
      5
  nyqsky  
     2020-06-07 15:35:36 +08:00
  @saving 有 100 的话费 95 折,还需要吗?
  lxk11153
      6
  lxk11153  
     2020-06-07 17:44:57 +08:00
  @zhouzhou3314 #1
  @nyqsky #5 还有吗? cXEvd3g6IDQ0Mzk3NDE1OQ== (b​a​s​e​6​4)
  shellcmd
      7
  shellcmd  
     2020-06-07 20:17:09 +08:00 via Android
  收电信话费,500-1000 都可以
  shellcmd
      8
  shellcmd  
     2020-06-07 20:18:03 +08:00 via Android
  v: shellcmd89 不编码了
  ipooooo
      9
  ipooooo  
     2020-06-07 20:18:18 +08:00
  出 100 话费,95,YWJjZGlzZHI=
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2194 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 13:41 · PVG 21:41 · LAX 06:41 · JFK 09:41
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.