V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
hiboshi
V2EX  ›  二手交易

求 ddr3 1600 8G 笔记本内存 标压

 •  
 •   hiboshi · 2020-04-09 11:41:42 +08:00 · 413 次点击
  这是一个创建于 851 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  不要是杂牌就行
  11 条回复    2020-04-10 20:34:21 +08:00
  tanjiehong
      1
  tanjiehong  
     2020-04-09 11:45:38 +08:00
  有个三星 4G
  UID9527
      2
  UID9527  
     2020-04-09 11:48:16 +08:00
  渣士顿 8*2 4g*1
  hiboshi
      3
  hiboshi  
  OP
     2020-04-09 13:11:34 +08:00
  @UID9527 多少出
  hiboshi
      4
  hiboshi  
  OP
     2020-04-09 13:11:50 +08:00
  @tanjiehong 需要 8G 的
  UID9527
      5
  UID9527  
     2020-04-09 14:00:55 +08:00
  @hiboshi 参考 V 站包顺丰 反正放着也是吃灰
  lbyo
      6
  lbyo  
     2020-04-09 14:03:34 +08:00
  有两根 HP EliteBook 735 G5 自带的三星 8 GB DDR4-2400 SDRAM (4 GB x 2)
  hiboshi
      7
  hiboshi  
  OP
     2020-04-09 14:31:35 +08:00
  @UID9527 v 站价是多少
  shellcmd
      8
  shellcmd  
     2020-04-09 17:45:09 +08:00 via Android
  前两天 130 包邮收了两根 ddr3l 4g 内存,供参考。如果比较新,价格可能高一点。
  pop137133
      9
  pop137133  
     2020-04-09 18:37:19 +08:00 via Android
  @UID9527 是低压的吗老哥
  UID9527
      10
  UID9527  
     2020-04-10 10:54:45 +08:00
  @pop137133 好像都是标压 低压是 1333 的
  pop137133
      11
  pop137133  
     2020-04-10 20:34:21 +08:00
  @UID9527 1333 是频率,你看你的是不是 ddr3l 的
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4071 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 03:47 · PVG 11:47 · LAX 20:47 · JFK 23:47
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.