V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
cyang812
V2EX  ›  二手交易

office 365 发车, 6 车位

 •  
 •   cyang812 · 2020-03-19 17:00:18 +08:00 via Android · 553 次点击
  这是一个创建于 1445 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  office 365 发车, 一共 6 车位,预计 50 一年

  14 条回复    2020-03-21 20:36:28 +08:00
  Tsunemori
      1
  Tsunemori  
     2020-03-19 17:28:27 +08:00
  来源?教育版还是啥?
  cyang812
      2
  cyang812  
  OP
     2020-03-19 19:37:20 +08:00 via Android
  @Tsunemori 家庭版
  Guidoo
      3
  Guidoo  
     2020-03-19 22:12:15 +08:00
  怎么加你
  cyang812
      4
  cyang812  
  OP
     2020-03-19 22:47:04 +08:00 via Android
  @Guidoo base64 解码字符串
  cyang812
      5
  cyang812  
  OP
     2020-03-19 22:47:51 +08:00 via Android
  @Guidoo Y3k5NTA4MTI=
  tianyu1234
      6
  tianyu1234  
     2020-03-20 00:03:15 +08:00 via iPhone
  狗东家庭版不是 260 嘛,再用个券更便宜了
  cyang812
      7
  cyang812  
  OP
     2020-03-20 08:04:47 +08:00 via Android
  @tianyu1234 50 只是预估价,实际买了多少平均。
  nowine
      8
  nowine  
     2020-03-20 11:34:56 +08:00
  发车没?还有位置吗?
  cyang812
      9
  cyang812  
  OP
     2020-03-20 12:33:39 +08:00 via Android
  @nowine 还有,加微信
  cyang812
      10
  cyang812  
  OP
     2020-03-20 12:34:29 +08:00 via Android
  @Guidoo 老兄还需要吗?
  Guidoo
      11
  Guidoo  
     2020-03-20 13:56:10 +08:00
  @cyang812 已经买过了 谢谢
  cyang812
      12
  cyang812  
  OP
     2020-03-20 20:21:28 +08:00
  还有车位,老铁速来
  cyang812
      13
  cyang812  
  OP
     2020-03-21 16:49:52 +08:00
  还剩 2 车位
  cyang812
      14
  cyang812  
  OP
     2020-03-21 20:36:28 +08:00
  还有两车位, wx: cy950812
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1449 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 17:00 · PVG 01:00 · LAX 09:00 · JFK 12:00
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.