V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Sponsored by
LinkedIn
不坐班的神仙工作 · 去任何你想去的地方远程,赚一线城市的工资
2000 个不用出门 Social 的全球远程工作,帮助 V2EX 的小伙伴开启全新的工作方式。
Promoted by LinkedIn
CykaBlyat
V2EX  ›  二手交易

持币 1200 收个一加 5/5T

 •  
 •   CykaBlyat · 2019-05-26 13:40:38 +08:00 via Android · 615 次点击
  这是一个创建于 1220 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  屏幕没啥老化 /碎屏就行,后背磕碰无所谓,一加 5 优先,8+128 优先

  vx:Zm9vbHVubG9jaw==

  11 条回复    2019-06-23 13:30:40 +08:00
  shellcmd
      1
  shellcmd  
     2019-05-26 13:55:04 +08:00 via Android
  6T 目前价格也是冰点啊
  CykaBlyat
      2
  CykaBlyat  
  OP
     2019-05-26 13:57:36 +08:00 via Android
  @shellcmd 是指一手全新的吗~
  timeface
      3
  timeface  
     2019-05-26 15:10:11 +08:00
  好像 6t 京东 2500+
  hhhhyx
      4
  hhhhyx  
     2019-05-26 18:43:05 +08:00
  1 6 需要不,1500
  shellcmd
      5
  shellcmd  
     2019-05-26 18:45:00 +08:00 via Android
  @CykaBlyat 是啊,用两年没问题
  danielmiao
      6
  danielmiao  
     2019-05-27 09:43:41 +08:00
  900 出 1+ 5,不过是 6+64G 的
  CykaBlyat
      7
  CykaBlyat  
  OP
     2019-05-27 10:00:07 +08:00
  @danielmiao 加个 vx 吧~虽然我已经 1000 块收了个你的同配置,不过还想给我妈换一个
  bxhww
      8
  bxhww  
     2019-05-27 20:52:40 +08:00 via iPhone
  1 加 6,8+128,1700
  7RMB
      9
  7RMB  
     2019-05-28 09:30:15 +08:00 via Android
  @CykaBlyat 一加 5 的相机和待机咋样
  CykaBlyat
      10
  CykaBlyat  
  OP
     2019-06-23 13:30:21 +08:00 via Android
  @bxhww 还在吗~给女朋友收个 6,还在的话请加个微信哈
  CykaBlyat
      11
  CykaBlyat  
  OP
     2019-06-23 13:30:40 +08:00 via Android
  @hhhhyx 还在吗~给女朋友收个 6,还在的话请加个微信哈
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1221 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 50ms · UTC 19:52 · PVG 03:52 · LAX 12:52 · JFK 15:52
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.