V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Shynoob
V2EX  ›  二手交易

迫于生计出小米 type-c 拓展坞 使用四个月

 •  
 •   Shynoob · 2019-01-20 16:25:50 +08:00 · 572 次点击
  这是一个创建于 1406 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  明盘 88 包邮 官网 149 那款 type -c 转 hdmi+usb-a+type-c
  13 条回复    2019-01-21 18:28:13 +08:00
  Shynoob
      1
  Shynoob  
  OP
     2019-01-20 16:26:04 +08:00
  yangshan010
      2
  yangshan010  
     2019-01-20 17:51:51 +08:00
  联系方式
  rookie603
      3
  rookie603  
     2019-01-20 18:00:19 +08:00
  拍了
  Shynoob
      4
  Shynoob  
  OP
     2019-01-20 18:02:33 +08:00
  @rookie603 我在闲鱼发布了 [小米 type c 拓展坞 hdmi 拓展坞] 复制这条消息¥ esZ0bIhgxms ¥后打开闲鱼
  Shynoob
      5
  Shynoob  
  OP
     2019-01-20 18:02:37 +08:00
  @yangshan010 我在闲鱼发布了 [小米 type c 拓展坞 hdmi 拓展坞] 复制这条消息¥ esZ0bIhgxms ¥后打开闲鱼
  yuan7712
      6
  yuan7712  
     2019-01-21 00:04:17 +08:00 via Android
  同出也是用了四个月。149 款
  faninx
      7
  faninx  
     2019-01-21 02:46:41 +08:00
  .. 谁说能支持 [email protected]
  Shynoob
      8
  Shynoob  
  OP
     2019-01-21 11:03:58 +08:00
  @faninx 在官网咨询客服说可以
  kkk414
      9
  kkk414  
     2019-01-21 11:43:17 +08:00
  不好用么?
  Shynoob
      10
  Shynoob  
  OP
     2019-01-21 13:57:40 +08:00
  @kkk414 不 换了别的有 sd 槽的拓展坞
  faninx
      11
  faninx  
     2019-01-21 14:33:13 +08:00
  @Shynoob 那他有点瞎扯..
  Shynoob
      12
  Shynoob  
  OP
     2019-01-21 16:42:11 +08:00
  @faninx 看了以下确实是这样 只支持 hdmi1.4 然而 1.4 的带宽不足以 [email protected] 只能 [email protected]
  icarian
      13
  icarian  
     2019-01-21 18:28:13 +08:00 via iPhone
  @Shynoob 换了个啥牌子的?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1294 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 63ms · UTC 19:32 · PVG 03:32 · LAX 11:32 · JFK 14:32
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.