V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
noBuy
V2EX  ›  二手交易

迫于没卖出去, 500 到付出个 SONY A35

 •  
 •   noBuy · 2018-07-03 16:22:50 +08:00 · 796 次点击
  这是一个创建于 1986 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  黑色,激活时间 2017 年初,有磨损。八新

  7 条回复    2018-07-07 23:30:05 +08:00
  StanMarsh
      1
  StanMarsh  
     2018-07-03 16:25:12 +08:00 via iPhone
  A35 单电机身么?半透膜完好么?
  noBuy
      2
  noBuy  
  OP
     2018-07-03 16:37:57 +08:00
  @StanMarsh 哈哈哈 我出的是 walkman,想了好久才想明白。哈哈 怪我没说清楚~
  wuweidong0107
      3
  wuweidong0107  
     2018-07-03 16:54:37 +08:00
  这个也有降噪?
  noBuy
      4
  noBuy  
  OP
     2018-07-03 17:08:26 +08:00
  @wuweidong0107 配专门的耳机有,但我这个不带耳机。
  zeusLeeJh
      5
  zeusLeeJh  
     2018-07-04 09:26:07 +08:00
  支持蓝牙连接吗
  noBuy
      6
  noBuy  
  OP
     2018-07-04 11:03:08 +08:00
  @zeusLeeJh 支持
  noBuy
      7
  noBuy  
  OP
     2018-07-07 23:30:05 +08:00 via Android
  艾特那几个收藏的老哥。自刀,450 包顺丰。有意加微信看图片。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2970 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 13:26 · PVG 21:26 · LAX 05:26 · JFK 08:26
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.