V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
lvxudong
V2EX  ›  二手交易

出一个苹果蓝牙无线键盘一代

 •  
 •   lvxudong · 2017-10-25 22:13:41 +08:00 · 347 次点击
  这是一个创建于 1757 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  488 购于京东, 不知道现在大概可以卖多少钱? 200 ? 成色完美,包装盒什么都在.
  8 条回复    2017-10-29 09:34:06 +08:00
  pifu
      1
  pifu  
     2017-10-26 09:05:29 +08:00 via Android
  150 收了
  lvxudong
      2
  lvxudong  
  OP
     2017-10-26 15:10:32 +08:00
  @pifu 怎么联系
  pifu
      3
  pifu  
     2017-10-27 07:44:17 +08:00 via Android
  发个咸鱼,我直接拍
  lvxudong
      4
  lvxudong  
  OP
     2017-10-28 12:46:31 +08:00
  pifu
      5
  pifu  
     2017-10-28 15:08:20 +08:00 via iPhone
  已经出了吧?
  lvxudong
      6
  lvxudong  
  OP
     2017-10-28 15:33:40 +08:00
  @pifu 难道不是你拍下的吗...
  pifu
      7
  pifu  
     2017-10-28 16:54:44 +08:00 via Android
  不是,出了就好。
  zzee
      8
  zzee  
     2017-10-29 09:34:06 +08:00 via iPhone
  二代无线苹果鼠标成色一般,值多少钱
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3902 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 05:37 · PVG 13:37 · LAX 22:37 · JFK 01:37
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.