V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
GeekBao
V2EX  ›  iPhone

8 plus 啥时候有固件直接下载

 •  
 •   GeekBao · 2017-09-28 19:12:57 +08:00 via iPhone · 1744 次点击
  这是一个创建于 1530 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  我想 dfu 刷下,哪都没下载的安装包
  4 条回复    2017-09-29 15:33:56 +08:00
  yincheng
      1
  yincheng  
     2017-09-28 19:26:39 +08:00 via iPhone
  lslqtz
      2
  lslqtz  
     2017-09-28 20:47:18 +08:00
  itunes
  Junn
      3
  Junn  
     2017-09-29 14:55:24 +08:00
  zhea55
      4
  zhea55  
     2017-09-29 15:33:56 +08:00
  iphone X 的固件在哪里下载?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2589 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 14:28 · PVG 22:28 · LAX 06:28 · JFK 09:28
  ♥ Do have faith in what you're doing.