V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
xuncheng
V2EX  ›  二手交易

出 Alfred Powerpack License, 50 元

 •  
 •   xuncheng · 2014-11-30 20:52:30 +08:00 · 650 次点击
  这是一个创建于 3427 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  最近入了 LaunchBar,所以打算把Alfred 的 License 出掉!
  第 1 条附言  ·  2014-11-30 22:10:16 +08:00
  已出
  7 条回复    2014-12-01 10:27:50 +08:00
  xuncheng
      1
  xuncheng  
  OP
     2014-11-30 21:04:41 +08:00
  靠,不能编辑了,二手地址: http://2.taobao.com/item.htm?id=42724428136&grade=5.0

  拍下的时候附上邮箱地址!
  icellent
      2
  icellent  
     2014-11-30 21:48:02 +08:00
  收了。。。
  icellent
      3
  icellent  
     2014-11-30 21:52:36 +08:00
  晕,忘记留邮箱了。。。
  xuncheng
      4
  xuncheng  
  OP
     2014-11-30 21:53:45 +08:00
  @icellent 邮箱地址
  icellent
      5
  icellent  
     2014-11-30 21:55:39 +08:00
  icellent # gmail.com
  xuncheng
      6
  xuncheng  
  OP
     2014-11-30 21:57:55 +08:00
  @icellent 已发,请查收!
  neutron
      7
  neutron  
     2014-12-01 10:27:50 +08:00
  我有一个 Family License 可以出吗?

  一次都没用过 PowerPack 的功能……
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1341 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 23:43 · PVG 07:43 · LAX 16:43 · JFK 19:43
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.