V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
看球啦 for iOS
fineao
V2EX  ›  绿茵场

最近预测的特准,但是都没怎么买。

 •  
 •   fineao · 2014-06-29 15:56:23 +08:00 · 3220 次点击
  这是一个创建于 2714 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。


  前段时间赔的都不敢买了。
  后悔啊。
  3 条回复    2014-06-29 22:51:17 +08:00
  cxe2v
      1
  cxe2v  
     2014-06-29 17:39:13 +08:00
  你今晚的预测呢?
  chaoyj
      2
  chaoyj  
     2014-06-29 17:48:28 +08:00
  当跳出风险之外的时候,所关心的只是风险收益,而不是风险本身。
  daiv
      3
  daiv  
     2014-06-29 22:51:17 +08:00
  @cxe2v 我也想知道 今晚的预测呀
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2094 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 02:06 · PVG 10:06 · LAX 18:06 · JFK 21:06
  ♥ Do have faith in what you're doing.