V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
看球啦 for iOS
kstsca
V2EX  ›  绿茵场

今晚合买点这里,奖金 200~6000,每份 2 毛,大家随意。

 •  1
   
 •   kstsca · 2014-06-28 18:23:44 +08:00 · 4144 次点击
  这是一个创建于 2711 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  2014-06-28 20:39:15 +08:00
  只要买份,都将收到感谢回复。
  13 条回复    2014-06-29 16:55:02 +08:00
  vipdomain
      1
  vipdomain   2014-06-28 18:24:39 +08:00
  卖个域名...
  yiqizhong.com 一起中 应该说非常适合做彩票合买类的网站
  有喜欢的没?
  kstsca
      2
  kstsca   2014-06-28 18:37:45 +08:00
  @vipdomain 不需要,谢谢
  touzi
      3
  touzi   2014-06-28 18:59:14 +08:00   ❤️ 1
  买了,渣渣...
  SoberZhou
      4
  SoberZhou   2014-06-28 20:43:28 +08:00   ❤️ 1
  已买。
  usufu
      5
  usufu   2014-06-28 20:46:55 +08:00   ❤️ 1
  done
  66CCFF
      6
  66CCFF   2014-06-28 20:51:29 +08:00 via Android   ❤️ 1
  买了…渣渣开始幻想了碰运气
  crny520
      7
  crny520   2014-06-28 21:07:57 +08:00   ❤️ 1
  跟了10元
  qiuai
      8
  qiuai   2014-06-28 21:36:57 +08:00   ❤️ 1
  20元已跟.
  devour
      9
  devour   2014-06-28 21:41:00 +08:00   ❤️ 1
  已跟。。。
  explon
      10
  explon   2014-06-29 13:04:21 +08:00   ❤️ 1
  楼主发起这么多次合买才中奖八百多块...
  DylanRing0
      11
  DylanRing0   2014-06-29 13:15:34 +08:00   ❤️ 1
  试一下
  summic
      12
  summic   2014-06-29 14:07:39 +08:00   ❤️ 1
  刚才有人说lz累计中了800块的回帖怎么没了?
  ven
      13
  ven   2014-06-29 16:55:02 +08:00   ❤️ 1
  已跟1块钱
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1423 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 17:39 · PVG 01:39 · LAX 09:39 · JFK 12:39
  ♥ Do have faith in what you're doing.