V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
看球啦 for iOS
daiv
V2EX  ›  绿茵场

没有地方能看球赛了呀, cbox 太模糊了。你们都在哪里看直播? 谢谢

 •  
 •   daiv · 2014-06-18 23:55:47 +08:00 · 4005 次点击
  这是一个创建于 2723 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  12 条回复    2014-06-20 10:50:38 +08:00
  StackGao
      1
  StackGao  
     2014-06-19 00:00:02 +08:00
  妥妥买cctv 18块钱那个.
  CRight
      2
  CRight  
     2014-06-19 00:01:11 +08:00 via Android
  18块,还算不错。
  chloerei
      3
  chloerei  
     2014-06-19 00:06:09 +08:00
  18块。
  daiv
      4
  daiv  
  OP
     2014-06-19 00:43:15 +08:00
  @StackGao @CRight @chloerei 就是 偶尔的一场呀。。。
  chloerei
      5
  chloerei  
     2014-06-19 00:51:30 +08:00
  daiv
      6
  daiv  
  OP
     2014-06-19 00:53:14 +08:00
  @chloerei 没有就直接 letv 也有高清。 谢谢
  griffinqiu
      7
  griffinqiu  
     2014-06-19 00:55:05 +08:00 via iPhone
  电视看直播
  guotie
      8
  guotie  
     2014-06-19 00:55:33 +08:00
  kachens
      9
  kachens  
     2014-06-19 00:56:56 +08:00
  @daiv 求地址
  yangyouzhi
      10
  yangyouzhi  
     2014-06-19 10:13:55 +08:00
  http://sports.letv.com/zt/hzsports262/index.html?streamid=1|yanboshi6_1300,0|yanboshi6_350,1|yanboshi6_1300,2|yanboshi6_1800&alsc=x0
  daiv
      11
  daiv  
  OP
     2014-06-19 10:29:13 +08:00
  @kachens 昨晚睡觉去了,看 yangyouzhi  发的
  harrysummer
      12
  harrysummer  
     2014-06-20 10:50:38 +08:00
  @yangyouzhi @daiv LeTV已阵亡。。今天上午6点直播的时候一直在播他们的编辑看球的房间,还有几个类似宾馆的卧室。。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1133 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 22:11 · PVG 06:11 · LAX 14:11 · JFK 17:11
  ♥ Do have faith in what you're doing.