V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
huangdawei
V2EX  ›  二手交易

[北京] 出一台 AirPort Time Capsule - 3TB

 •  2
   
 •   huangdawei · 2014-05-29 13:50:18 +08:00 · 675 次点击
  这是一个创建于 3169 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  - 2013 年 10 月初购于三里屯 Apple Store,硬盘存了点东西后就没怎么动过,用了两三个月后束之高阁
  - 硬盘容量:3TB
  - 价格:RMB 2000
  - 交易方式:支付宝、银行转账(不建议现金)
  - 地点:北京市朝阳区酒仙桥地区、将台地区可方便自取;外地顺丰不包邮
  - 联系方式:david [at] huangdawei [dot] im  10 条回复    2014-06-03 11:08:41 +08:00
  17chai
      1
  17chai  
     2014-05-29 16:10:03 +08:00
  预算1600,邮费顺丰到付,走支付宝[email protected]
  ruochi
      2
  ruochi  
     2014-05-29 16:17:55 +08:00
  1800
  17chai
      3
  17chai  
     2014-05-29 16:19:37 +08:00
  @ruochi 好吧
  BenX
      4
  BenX  
     2014-05-29 16:42:50 +08:00
  被秒了。。。。来晚了
  xueyangkk
      5
  xueyangkk  
     2014-05-30 08:45:58 +08:00
  北京 西二旗 上面取 没售出联系我 7862341
  huangdawei
      6
  huangdawei  
  OP
     2014-05-30 11:32:22 +08:00
  还没出,2000RMB 不还价。
  @ruochi
  @17chai
  @BenX
  @xueyangkk
  ruochi
      7
  ruochi  
     2014-05-30 13:29:15 +08:00
  @huangdawei 2000北京包顺丰好吧,不讲价了。
  我在大望路,如果平时你顺路,也可以当面
  huangdawei
      8
  huangdawei  
  OP
     2014-05-30 17:37:56 +08:00
  @ruochi 好。周一才能给你寄,周末要出去。
  huangdawei
      9
  huangdawei  
  OP
     2014-06-01 23:42:07 +08:00
  @ruochi 您好,请问你的邮件地址是多少,我把淘宝链接发给您。
  ruochi
      10
  ruochi  
     2014-06-03 11:08:41 +08:00
  @huangdawei zhangruochi (at) hotmail.com
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   1083 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 45ms · UTC 16:30 · PVG 00:30 · LAX 08:30 · JFK 11:30
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.