xingzhi

xingzhi

🏢  SDE
V2EX 第 3627 号会员,加入于 2010-12-13 23:17:09 +08:00
收一台安卓机,千元左右,要求正常使用不卡顿
二手交易  •  xingzhi  •  2020-07-13 17:38:01 PM  •  最后回复来自 izzacat
10
收个移动硬盘, 2T 起均可
二手交易  •  xingzhi  •  2020-05-14 10:16:13 AM  •  最后回复来自 kerwin1024
1
有偿求一个小米电视 5 F 码
二手交易  •  xingzhi  •  2019-12-07 10:39:02 AM
试出 HHKB pro2 黑色无刻
二手交易  •  xingzhi  •  2019-12-04 02:42:30 AM  •  最后回复来自 xingzhi
8
收一台 Mac mini 最好是 i5、SSD、16G,请自报价,谢谢。
二手交易  •  xingzhi  •  2017-08-29 15:22:34 PM  •  最后回复来自 Allenbin
2
人肉代购,有需要的吗?
二手交易  •  xingzhi  •  2017-06-24 22:28:07 PM  •  最后回复来自 xingzhi
21
代购全新的顶配 ThinkPad T460p, 1 万 2 有人要吗?
二手交易  •  xingzhi  •  2016-12-02 22:52:39 PM  •  最后回复来自 xingzhi
17
出二手服务器 Dell R610 5520*2 8G*4 1T
二手交易  •  xingzhi  •  2015-01-04 00:45:21 AM
出 华硕 N56 游戏本 (i5-3230M 4GB 750GB GT750M-4GB 独显)
二手交易  •  xingzhi  •  2014-12-09 15:12:35 PM  •  最后回复来自 skye
1
废物利用,出(或收)一台红米尸体
二手交易  •  xingzhi  •  2014-11-07 14:01:17 PM  •  最后回复来自 xingzhi
4
旧mbp升级,出ddr2 1g三星内存*2 120G苹果硬盘*1
二手交易  •  xingzhi  •  2013-02-28 20:31:26 PM  •  最后回复来自 alexrezit
6
出两条笔记本内存 三星 DDR3 1066 1G
二手交易  •  xingzhi  •  2012-04-27 00:08:12 AM
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   4230 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 17ms · UTC 04:11 · PVG 12:11 · LAX 21:11 · JFK 00:11
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.