karlxu

karlxu

V2EX 第 45635 号会员,加入于 2013-09-18 16:04:32 +08:00
14pro 128 估价
二手交易  •  karlxu  •  155 天前  •  最后回复来自 huangqihong
7
[200 出] 山姆会员卡(主卡+副卡)未激活
二手交易  •  karlxu  •  219 天前  •  最后回复来自 karlxu
2
收个蜗牛,有退烧的 V 友出吗
二手交易  •  karlxu  •  2022-01-13 23:04:10 PM  •  最后回复来自 chensiy53
13
[150 出] 小米手环 5NFC
二手交易  •  karlxu  •  2021-02-19 21:34:26 PM  •  最后回复来自 mzidazoom
5
询价: 64g XR 黄色, 有锁(已黑解,不用卡贴)。能出多少米?
二手交易  •  karlxu  •  2020-11-09 10:02:23 AM  •  最后回复来自 karlxu
4
试出 大疆 85 折优惠码
二手交易  •  karlxu  •  2019-10-13 18:49:44 PM  •  最后回复来自 lifechan
3
出个 H1 移动硬盘,几乎全新,通电次数 9 次
二手交易  •  karlxu  •  2019-08-26 14:55:10 PM  •  最后回复来自 karlxu
14
出三星 ddr4 2666 4G 笔记本 内存条
二手交易  •  karlxu  •  2019-06-16 21:55:35 PM  •  最后回复来自 hanxiV2EX
5
出 FX 的 K2T 和 T1
二手交易  •  karlxu  •  2019-04-02 09:09:27 AM  •  最后回复来自 googlecn
11
深圳地区出一台佳能 5D2
二手交易  •  karlxu  •  2019-04-01 10:03:40 AM  •  最后回复来自 karlxu
4
[出] 小米盒子增强版(1G)MDZ-09-AA
二手交易  •  karlxu  •  2018-05-28 09:19:37 AM
出一个拍立得 2250 元
二手交易  •  karlxu  •  2018-01-16 17:58:24 PM
450 出 500Q 币
二手交易  •  karlxu  •  2017-03-05 16:09:04 PM  •  最后回复来自 liuminghao233
10
出几条内存条
二手交易  •  karlxu  •  2016-02-22 08:42:39 AM  •  最后回复来自 zc900813
7
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   5731 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 06:33 · PVG 14:33 · LAX 22:33 · JFK 01:33
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.