Unclev21x

Unclev21x

cd
V2EX 第 423639 号会员,加入于 2019-06-21 16:53:15 +08:00
出 2023.11.17 购买 88VIP 的权益
二手交易  •  Unclev21x  •  158 天前  •  最后回复来自 Unclev21x
1
求购 iPhone12 或 13 一部
二手交易  •  Unclev21x  •  2022-04-08 15:47:00 PM  •  最后回复来自 luckinsven
13
港版玫瑰金 xs max 256 现在能出多少啊
 •  1   
  二手交易  •  Unclev21x  •  2021-09-26 18:14:48 PM  •  最后回复来自 sozengtao
  3
  迫于用不到出 QQ 音乐豪华绿钻月卡 1 张
  二手交易  •  Unclev21x  •  2020-11-22 17:35:51 PM  •  最后回复来自 ppfk
  2
  迫于 7 plus 太卡,求购 iPhone 8 Plus
 •  1   
  二手交易  •  Unclev21x  •  2020-11-20 13:45:01 PM  •  最后回复来自 doudou1026561519
  20
  迫于通勤求购美团单车月卡兑换券
  二手交易  •  Unclev21x  •  2020-11-16 14:23:20 PM  •  最后回复来自 Zhangxiaopa
  3
  迫于兄弟需求故求购一部小米 10/红米 K30 Pro
  二手交易  •  Unclev21x  •  2020-08-31 10:35:09 AM  •  最后回复来自 Unclev21x
  5
  迫于 airpods,试出官换 QC 35 II
  二手交易  •  Unclev21x  •  2020-01-19 22:56:55 PM  •  最后回复来自 Bestda
  8
  A-D-Guard
  二手交易  •  Unclev21x  •  2019-12-04 15:34:51 PM  •  最后回复来自 Unclev21x
  41
  求购二手安卓手机(小米,一加,诺基亚及红米)
 •  1   
  二手交易  •  Unclev21x  •  2019-11-05 21:29:50 PM  •  最后回复来自 Unclev21x
  5
  [USB 扩展]求带外置电源的 USB 扩展/分线器一个。
  二手交易  •  Unclev21x  •  2019-10-15 21:59:53 PM  •  最后回复来自 Unclev21x
  2
  迫于外接显示器,求推荐或求购 type-c 转 hdmi 转接头一个
 •  1   
  二手交易  •  Unclev21x  •  2019-09-30 16:33:08 PM  •  最后回复来自 wangkai0351
  11
  双肩包
  二手交易  •  Unclev21x  •  2019-08-13 10:08:59 AM  •  最后回复来自 Unclev21x
  15
  求购 DDR3 1333 4G/8G 笔记本用内存条
  二手交易  •  Unclev21x  •  2019-07-11 14:58:00 PM  •  最后回复来自 snail1126
  16
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1493 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 17:11 · PVG 01:11 · LAX 10:11 · JFK 13:11
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.