V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Flywith24
V2EX  ›  酷工作

[小红书内推] 社招/校招 base:北京/上海/广州

  •  
  •   Flywith24 · 125 天前 · 1159 次点击
    这是一个创建于 125 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    • 作息:早 10 晚 9 大小周(双倍工资)
    • 职能:客户端/前端/后端/算法/数据分析
    • base:北京/上海/广州(广州只有客户端和音视频的岗位)
    • 联系方式:Flywith24 (微信)
    8 条回复    2023-10-26 11:01:53 +08:00
    xunbug
        1
    xunbug  
       125 天前
    还是我司好,早 10 晚 7 ,双休
    MeiHePing
        2
    MeiHePing  
       124 天前
    @xunbug 咱司还招人么
    Anunnaai
        3
    Anunnaai  
       124 天前
    @xunbug 咱司还招人么
    T6634433
        4
    T6634433  
       124 天前
    自己悄悄卷行了,还出来恶心人
    T6634433
        5
    T6634433  
       124 天前
    还发在这个节点,要点脸不
    Tidusy
        6
    Tidusy  
       124 天前
    现在还有校招 hc 吗?
    aduo
        7
    aduo  
       124 天前
    @xunbug 咱司还招人么
    Hug125
        8
    Hug125  
       122 天前
    @xunbug 咱司还招 java 吗? 我邮箱:d3V5YW4xMjU4MEBnbWFpbC5jb20=
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2510 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 11:15 · PVG 19:15 · LAX 03:15 · JFK 06:15
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.