V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
naijoag
V2EX  ›  深圳

深圳有羽毛球搭子么

 •  
 •   naijoag · 245 天前 · 1347 次点击
  这是一个创建于 245 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最近发现比较喜欢打羽毛球 有喜欢打的可以加群⬇️⬇️⬇️

  pCB3QfJ.jpg

  如果失效了可以留下张小龙

  15 条回复    2023-07-13 23:40:30 +08:00
  gitignore
      1
  gitignore  
     245 天前
  借楼问广州的😛
  kid1412621
      2
  kid1412621  
     244 天前
  借楼问成都的🤪
  xiaojie668329
      3
  xiaojie668329  
     244 天前 via iPhone
  哪个区?
  tysonnn
      4
  tysonnn  
     244 天前
  求拉,i_am_dabin
  naijoag
      5
  naijoag  
  OP
     243 天前
  @xiaojie668329 #3 龙华/福田
  thfurior
      6
  thfurior  
     243 天前
  同深圳求拉,微信 thfurior
  fury4622
      7
  fury4622  
     242 天前
  我经常在宝安打,蛙友聚
  fury4622
      8
  fury4622  
     242 天前
  可以拉,wangzai-1993
  Dtalker
      9
  Dtalker  
     242 天前
  YOUTHLIMIT
  coder1741
      10
  coder1741  
     238 天前
  malu9527
      11
  malu9527  
     236 天前
  打得烂得可以加嘛?
  liuyuanJ
      12
  liuyuanJ  
     236 天前
  完全小白可以加入吗?
  naijoag
      13
  naijoag  
  OP
     232 天前
  @malu9527 #11 当然 都是业余的哈哈
  naijoag
      14
  naijoag  
  OP
     232 天前
  @liuyuanJ #12 sure
  naijoag
      15
  naijoag  
  OP
     232 天前
  群二维码见这个微信的 pyq:gjskzh
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2872 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 07:07 · PVG 15:07 · LAX 23:07 · JFK 02:07
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.