V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
cla2o28
V2EX  ›  酷工作

创初公司之前网站项目外包的,现在想独立做,有没有前后端开发的或者全栈程序员,可以聊聊,有兴趣的留微信也行

 •  
 •   cla2o28 · 2023-06-28 10:48:37 +08:00 via Android · 1185 次点击
  这是一个创建于 393 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  10 条回复    2023-07-01 09:02:50 +08:00
  dengshen
      1
  dengshen  
     2023-06-28 11:19:40 +08:00
  位置在哪里呢?
  zengguibo
      2
  zengguibo  
     2023-06-28 11:20:30 +08:00
  你留个联系方式,让别人加你
  cla2o28
      3
  cla2o28  
  OP
     2023-06-28 13:15:55 +08:00 via Android
  @dengshen 目前在浙江绍兴, 我微信 Donke8 想交流可以加一下,谢谢
  dengshen
      4
  dengshen  
     2023-06-28 13:29:56 +08:00 via iPhone
  @cla2o28 想找广州的。谢谢楼主提供机会,祝你早日找到合适的伙伴。
  daryl
      5
  daryl  
     2023-06-28 16:52:04 +08:00 via iPhone
  加你了~
  camolNjujlc
      6
  camolNjujlc  
     2023-06-30 09:24:27 +08:00
  有偿?
  JeffM
      7
  JeffM  
     2023-06-30 09:40:11 +08:00
  @cla2o28 我也是绍兴的,VX: M1314_8023-cn ,可以交流下
  ShotaconXD
      8
  ShotaconXD  
     2023-06-30 10:17:02 +08:00
  频繁了, 8 年 java vx(base64): c2hvdGEtY29u
  kangkangc0241111
      9
  kangkangc0241111  
     2023-06-30 17:43:41 +08:00
  加不了,你加我吧:5b6u5L+h77yaIDk3MjE0Mjc2
  sddzlsc
      10
  sddzlsc  
     2023-07-01 09:02:50 +08:00 via Android
  sddzlsc
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1146 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 46ms · UTC 18:43 · PVG 02:43 · LAX 11:43 · JFK 14:43
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.