V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
xingguang
V2EX  ›  问与答

过年了,和女朋友各自回家,要送点什么东西呢?

 •  1
   
 •   xingguang · 79 天前 · 1519 次点击
  这是一个创建于 79 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  和女朋友认识一年了,不过还没去过她家,买点啥让她带回呢,不要太重,拿着不方便。

  19 条回复    2023-01-11 18:43:47 +08:00
  silence0812
      1
  silence0812  
     79 天前 via iPhone
  自由
  DT27
      2
  DT27  
     79 天前
  就要让她拿着费劲。
  wedfds
      3
  wedfds  
     79 天前
  孕检报告
  stkstkss
      4
  stkstkss  
     79 天前 via iPhone
  两道杠
  jjianwen68
      5
  jjianwen68  
     79 天前
  不想拿着麻烦的话,挂女朋友名的房产证?
  chunbaiwu521
      6
  chunbaiwu521  
     79 天前 via Android
  带着孩子,常回家看看
  Cheons
      7
  Cheons  
     79 天前 via Android
  拿着不方便。。。

  违背亲戚间送礼的初衷了不是
  wangxiaoaer
      8
  wangxiaoaer  
     79 天前
  没这个必要,男女朋友没有名分,无名无分送什么东西。

  等上门再送不迟。
  lqcc
      9
  lqcc  
     79 天前
  没这个必要,你本人又没去。等以后你自己去再买。
  justfindu
      10
  justfindu  
     79 天前
  你人都不去? 让带东西? 啥意思?
  hotcool100
      11
  hotcool100  
     79 天前
  2 瓶茅台
  bk201
      12
  bk201  
     79 天前
  不亲自去送礼感觉没有诚意。
  hotcool100
      13
  hotcool100  
     79 天前
  哦,不上门带啥礼物!?
  lakehylia
      14
  lakehylia  
     79 天前
  京东送她家里,不用带着
  rming
      15
  rming  
     79 天前
  送女朋友大金链子,让老丈人看着羡慕
  acoo
      16
  acoo  
     79 天前
  没必要说不定都不会提起你
  wonderfulcxm
      17
  wonderfulcxm  
     79 天前 via iPhone
  一个红包
  zcfnc
      18
  zcfnc  
     79 天前
  和楼主情况一样,过年回去给他买了点地方糕点,然后前一段时间买的车厘子正好到了分了一半给她带回家
  james2013
      19
  james2013  
     79 天前 via Android
  不需要送,去她家才送
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   1278 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 45ms · UTC 18:17 · PVG 02:17 · LAX 11:17 · JFK 14:17
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.