V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
quzard
V2EX  ›  杭州

实习转正没 hc 了,求问杭州除了阿里字节网易,还有公司推荐的吗

 •  
 •   quzard · 2022-08-08 09:18:51 +08:00 via iPhone · 3665 次点击
  这是一个创建于 566 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  8 条回复    2022-08-16 14:51:13 +08:00
  LiuJiang
      1
  LiuJiang  
     2022-08-08 09:33:31 +08:00
  快手,ZOOM
  DCCooper
      2
  DCCooper  
     2022-08-08 12:42:47 +08:00 via iPhone
  菊厂可以找我
  Megrax
      3
  Megrax  
     2022-08-08 14:10:42 +08:00
  OP 是在哪个厂转正没 HC 了?
  quzard
      4
  quzard  
  OP
     2022-08-08 14:18:37 +08:00 via iPhone
  @DCCooper 已投华为云
  quzard
      5
  quzard  
  OP
     2022-08-08 14:19:21 +08:00 via iPhone
  @Megrax 字节🥺缩招太厉害了
  huang119412
      6
  huang119412  
     2022-08-08 15:04:16 +08:00
  太难了,都不敢辞职了😭
  quzard
      7
  quzard  
  OP
     2022-08-08 15:05:27 +08:00 via iPhone
  @huang119412 年年说寒冬,今年是真寒冬🤧
  lihao7799
      8
  lihao7799  
     2022-08-16 14:51:13 +08:00
  滴滴 新华三 中控 海康 有赞 ......
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2684 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 11:47 · PVG 19:47 · LAX 03:47 · JFK 06:47
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.