V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
TAFMT
V2EX  ›  杭州

杭州现在行情回暖了嘛

 •  
 •   TAFMT · 51 天前 · 4758 次点击
  这是一个创建于 51 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  现在投了不少的简历,好多都是外包。还有好多的已读,不回。。。

  21 条回复    2022-07-20 17:10:50 +08:00
  magewu1223ll
      1
  magewu1223ll  
     51 天前
  好像没有吧
  alpha4zeta
      2
  alpha4zeta  
     51 天前
  深圳也没有
  HFX3389
      3
  HFX3389  
     51 天前
  杭州不知道,反正深圳没有
  cxe2v
      4
  cxe2v  
     51 天前
  这才哪到哪,大企业裁员都还没裁完你就想着回暖,明年再来问这个问题
  TAFMT
      5
  TAFMT  
  OP
     51 天前
  @cxe2v 好难
  onionKnight888
      6
  onionKnight888  
     50 天前
  还在裁员呢
  TAFMT
      7
  TAFMT  
  OP
     50 天前
  daimubai
      8
  daimubai  
     50 天前
  抱团取暖吧
  TAFMT
      9
  TAFMT  
  OP
     50 天前
  @daimubai 抱一抱
  Lenic
      10
  Lenic  
     50 天前
  杭州找了快一个月了……
  TAFMT
      11
  TAFMT  
  OP
     49 天前
  @Lenic 好难。。。
  145431
      12
  145431  
     47 天前
  杭州没回暖 我学员最近两个月被裁两次了。。。
  superheros
      13
  superheros  
     47 天前
  进了黑厂,经常通宵逼着干活,外面行情又不好,还有不少房贷,太难了
  5boy
      14
  5boy  
     46 天前
  杭州没公司招人了已经,都在裁员
  cubecube
      15
  cubecube  
     46 天前
  没有,很多厂还在裁人
  HotdogCai
      16
  HotdogCai  
     43 天前
  西厂还在继续吧
  wuwenjie
      17
  wuwenjie  
     42 天前
  是 Java 吗。要是的话 我司在招 https://www.v2ex.com/t/838831#reply0
  lingalonely
      18
  lingalonely  
     40 天前
  大厂是风向,现在几个大厂还在裁人呢
  TAFMT
      19
  TAFMT  
  OP
     39 天前
  @lingalonely 明白...
  zepto
      20
  zepto  
     32 天前
  ufan0
      21
  ufan0  
     23 天前
  什么岗位,可聊
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2302 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 04:17 · PVG 12:17 · LAX 21:17 · JFK 00:17
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.