V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
liqinliqin
V2EX  ›  优惠信息

1.99 蓝牙方案,配套 APP、小程序已经开发好

 •  
 •   liqinliqin · 2022-03-22 10:48:37 +08:00 · 2215 次点击
  这是一个创建于 441 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  1.99 蓝牙方案,配套 APP 、小程序已经开发好,需要有一定的硬件基础, 市面上各种蓝牙的产品方案都有,免开发直接用 https://item.taobao.com/item.htm?&id=661284367147

  wifi+ble 的也有,价格 7 元,备注 V2EX

  https://item.taobao.com/item.htm?&id=661284367147

  效果视频: 搜索抖音号 lihonggang16

  12 条回复    2022-05-29 10:45:56 +08:00
  liqinliqin
      1
  liqinliqin  
  OP
     2022-03-22 10:54:43 +08:00
  各种 Homekit 产品,
  https://shenzhendoit.taobao.com/category-1633029312.htm
  备注 V2EX ,每个产品减 5 元
  qW7bo2FbzbC0
      2
  qW7bo2FbzbC0  
     2022-03-22 13:02:09 +08:00
  1.9 的支持米家吗?
  ycdjhh
      3
  ycdjhh  
     2022-03-22 13:20:21 +08:00
  上次买了好些灯 阿里巴巴上 目前使用良好 就是等着出一些传感器
  liqinliqin
      4
  liqinliqin  
  OP
     2022-03-22 14:05:42 +08:00
  @hjahgdthab750 #2 1.9 的不支持,可以自己两次开发支持上
  liqinliqin
      5
  liqinliqin  
  OP
     2022-03-22 14:05:52 +08:00
  @ycdjhh #3 多谢支持
  liqinliqin
      6
  liqinliqin  
  OP
     2022-03-22 14:06:30 +08:00
  @hjahgdthab750 #2 可以看下关注抖音号看效果视频 lihonggang16
  TouchU
      7
  TouchU  
     2022-03-23 10:24:45 +08:00
  杰里
  liqinliqin
      8
  liqinliqin  
  OP
     2022-03-23 13:52:00 +08:00
  @wlj1102 #7 是的
  hurrpche
      9
  hurrpche  
     2022-03-24 21:53:12 +08:00
  楼主,可以加微信聊一下吗?绿色软件:aHVycnBjaGU=
  liqinliqin
      10
  liqinliqin  
  OP
     2022-03-31 13:57:04 +08:00
  WX:andy433928
  liqinliqin
      11
  liqinliqin  
  OP
     2022-05-29 10:44:59 +08:00
  效果图片
  liqinliqin
      12
  liqinliqin  
  OP
     2022-05-29 10:45:56 +08:00
  效果图片:
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1160 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 23:30 · PVG 07:30 · LAX 16:30 · JFK 19:30
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.