V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
redtech
V2EX  ›  程序员

写在年关 你我同看这春色清和 万象更新

 •  1
   
 •   redtech ·
  byoungd · 195 天前 · 1850 次点击
  这是一个创建于 195 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  2021

  生活的旋律家人。是你们让我懂得“遍历山河仍觉得人间值得”。

  爱这人间烟火。

  家人闲坐,星河长明;一岁一礼 ,一寸欢喜。

  2022

  愿不负期许,你我同看这春色清和,万象更新。

  愿日子如熹光,温柔安详。

  14 条回复    2022-02-03 13:19:55 +08:00
  vzyw
      1
  vzyw  
     195 天前
  fuck the world
  imesrdfi8dzs
      2
  imesrdfi8dzs  
     195 天前
  fuck the world
  pablo12
      3
  pablo12  
     194 天前 via iPhone
  fuck the world
  hhyygg
      4
  hhyygg  
     194 天前
  fuck the world
  mirone
      5
  mirone  
     194 天前
  fuck the world
  learningman
      6
  learningman  
     194 天前 via Android
  fuck the world
  duxiansen
      7
  duxiansen  
     194 天前
  不要打扰别人热爱这世界
  arvinsilm
      8
  arvinsilm  
     194 天前   ❤️ 1
  愿我保持愤怒,至死不渝
  0001110001011
      9
  0001110001011  
     193 天前
  fuck the world
  HaiYu
      10
  HaiYu  
     192 天前
  Love The World !
  bsfmig
      11
  bsfmig  
     192 天前 via Android
  fuck the nation
  embrace the world
  zoharSoul
      12
  zoharSoul  
     192 天前
  fuck the world
  tbar
      13
  tbar  
     190 天前 via iPhone
  fuck the world
  luodaoyi
      14
  luodaoyi  
     190 天前
  fuck the world
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4203 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 09:09 · PVG 17:09 · LAX 02:09 · JFK 05:09
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.