V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
DreamCMS
V2EX  ›  问与答

记得有这么一位大佬,有个网站还是上古时代的,上面还有大佬的传道心法的(有点着魔)有大量的文字,还有他以前开发的软件的。

 •  
 •   DreamCMS · 58 天前 · 792 次点击
  这是一个创建于 58 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  大家还记得吗,网站多少来着的,想再看看
  8 条回复    2021-11-30 11:34:29 +08:00
  westoy
      1
  westoy  
     58 天前   ❤️ 2
  DreamCMS
      2
  DreamCMS  
  OP
     58 天前
  还有一个大佬几十行代码来着的
  az22c
      3
  az22c  
     58 天前
  胡正,英文名 HunZen ,(炎帝 4 世帝明转世,李斯转世,雍正皇帝转世),生日农历 1982.12.5 (阳历 1983.1.18 ),湖南岳阳人。职业:软件工程师(得了 6 个中计算机图灵奖,得了 3 个沃尔夫计算机工程奖),作家(得了 6 个诺贝尔文学奖),广度深度物理学家(得了一个诺贝尔物理学奖,一个大诺贝尔物理学奖,得了 2 个沃尔夫物理学奖),数学家(得了 1 个菲尔兹数学奖,得了 7 个沃尔夫数学奖),科学家,政治家,天才,大慈善家。未婚。梵行
  delectate
      4
  delectate  
     58 天前
  星际译王?
  mywaiting
      5
  mywaiting  
     57 天前
  江湖流传华人编程界四大天王

  田春
  胡正
  李杀
  王垠

  排名不分先后
  kop1989
      6
  kop1989  
     57 天前
  这大哥在简介里聊过自己上大学的时候曾因妄想症休学。
  看最近的更新,貌似病情又有反复。
  cnit
      7
  cnit  
     57 天前
  hhshenhuaxx
      8
  hhshenhuaxx  
     57 天前
  www.huzheng.org Copyleft 2000-2021 All rights reserved <网站底下的内容>
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4184 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 07:53 · PVG 15:53 · LAX 23:53 · JFK 02:53
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.