V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
MX123
V2EX  ›   WATCH

Apple Watch Series 7 Nike 版 45 毫米是停产了吗?苹果官网已经无法购买了。。。

 •  
 •   MX123 · 77 天前 · 917 次点击
  这是一个创建于 77 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  5 条回复    2021-11-05 15:25:31 +08:00
  loux
      1
  loux  
     77 天前 via iPhone
  还有啊,一小部分表带还可以下单,要等挺久
  MX123
      2
  MX123  
  OP
     77 天前
  @loux Nike 版 45 毫米看了几款表带都无法下单
  MX123
      3
  MX123  
  OP
     77 天前
  @loux 看了应该是表带断货了
  xinhaiw
      4
  xinhaiw  
     76 天前
  我的上周五到货
  yuhuan66666
      5
  yuhuan66666  
     72 天前
  三个小时前刚到货
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4345 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 56ms · UTC 02:06 · PVG 10:06 · LAX 18:06 · JFK 21:06
  ♥ Do have faith in what you're doing.