V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
rrZ2C
V2EX  ›  问与答

请问这是什么设施,种粮食然后配了一个 15 公里长的大池子?

 •  
 •   rrZ2C · 39 天前 · 745 次点击
  这是一个创建于 39 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  Google Earth 地址:https://reurl.cc/WXAjXL

  水纹还挺好看的

  绿色的是农作物吗

  5 条回复    2021-10-22 18:07:40 +08:00
  524139477
      1
  524139477   39 天前
  十有八九是锂矿,或者是盐池
  kI5wArzgJdmgTUxP
      2
  kI5wArzgJdmgTUxP   39 天前   ❤️ 1
  这是罗布泊钾盐基地
  rrZ2C
      3
  rrZ2C   39 天前
  line
      4
  line   39 天前
  发现 google earth 也用 wasm 了, 体验真是不错。
  ianshow15
      5
  ianshow15   39 天前
  美人鱼培养池
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2263 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 15:44 · PVG 23:44 · LAX 07:44 · JFK 10:44
  ♥ Do have faith in what you're doing.