V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ninja470
V2EX  ›  Apple

EGPU 这是在逐渐被淘汰了?

 •  
 •   ninja470 · 41 天前 · 977 次点击
  这是一个创建于 41 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  临时 m1x 发布,m1 还不支持 EGPU.雷电 3 的 PCIE3.0x4 带宽苹果 GPU 都看不上了?

  4 条回复    2021-10-19 10:02:52 +08:00
  chendy
      1
  chendy   41 天前
  没驱动啊。。。
  CatcherInTheRye
      2
  CatcherInTheRye   41 天前
  就是放弃了吧
  mxT52CRuqR6o5
      3
  mxT52CRuqR6o5   41 天前 via Android
  我觉得有可能就算支持,也只支持苹果自己的 egpu
  telaviv
      4
  telaviv   41 天前 via Android
  对,淘汰了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3871 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 09:36 · PVG 17:36 · LAX 01:36 · JFK 04:36
  ♥ Do have faith in what you're doing.