V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
mrleft
V2EX  ›  问与答

问个名词

 •  
 •   mrleft · 60 天前 · 688 次点击
  这是一个创建于 60 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  大概是指厂商不断降低元件成本,最终导致在元件依然符合指标的情况下,整体不能合格的现象。
  似乎在哪里看到过,就是想不起来是哪里看的。
  4 条回复    2021-10-03 22:24:11 +08:00
  GuuJiang
      1
  GuuJiang  
     60 天前 via iPhone
  市场失灵?
  mrleft
      2
  mrleft  
  OP
     60 天前
  @GuuJiang 不像
  levon
      3
  levon  
     60 天前
  劣币驱逐良币
  mrleft
      4
  mrleft  
  OP
     60 天前
  @levon 不是 应该是专指这个的
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3749 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 01:43 · PVG 09:43 · LAX 17:43 · JFK 20:43
  ♥ Do have faith in what you're doing.